Giới thiệu về Văn phòng

1. Chức năng

- Văn phòng Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Đảng ủy Khối và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

2.  Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

2.1.1. Chương trình công tác của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối.

2.1.2. Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Đảng ủy Khối.

2.1.3. Tham mưu công tác cải cách hành chính trong Đảng.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.2.1. Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin đối với cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

2.2.2. Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

2.2.3. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

2.3.1. Thể thức văn bản trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối ban hành.

2.3.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản khi được Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao trước khi trình Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

2.4. Phối hợp

2.4.1. Các ban xây dựng đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng ủy Khối.

2.4.2. Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

2.4.3. Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy; báo cáo kịp thời Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối.

2.4.4. Các ban xây dựng đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, các chương trình làm việc toàn khóa, năm, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối giao:

2.5.1. Là đầu mối giúp Thường trực Đảng ủy Khối xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối. 

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; phối hợp tổ chức phục vụ các hội nghị sơ kết, tổng kết của Đảng ủy Khối, cuộc họp của các ban, cơ quan thuộc Đảng ủy Khối; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.

2.5.2. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng ủy Khối; cung cấp thông tin đến các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở Khối theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

2.5.3. Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối; hoạt động của các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể Khối.

2.5.4. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Đảng ủy Khối và của Văn phòng Đảng ủy Khối; giúp Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan đảng và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thành ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; thực hiện công tác lưu trữ tài liệu theo quy định.

2.5.5. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo phân công, phân cấp.

2.5.6. Tham mưu, giúp việc trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cơ quan Đảng ủy Khối.

2.5.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

3. Hộp thư điện tử: danguykhoibct@gmail.com

4. Điện thoại:  39.140.654 – 38.230.154

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 

STT

Họ tên

Chức danh

Địa chỉ email

1

Nguyễn Mai Hương

Chánh Văn phòng

huongbtm12@gmail.com

2

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Chánh Văn phòng

hieunguyen1981@yahoo.com

3

Bùi Văn Đức

Phó Chánh Văn phòng

ducanh5977@yahoo.com.vn

4

Dương Hồng Hà

Chuyên viên

dthongha@gmail.com

5

Trần Ngọc Hoài Trang

Chuyên viên

hoaitrang.ueh@gmail.com

6

Trần Thị Thanh Trâm

Chuyên viên

ttttram.p9.q10@tphcm.gov.vn

7

Đinh Hoàng Long

Lái xe

dinhhoanglong80@gmail.com

8

Nguyễn Hoàng Long

Lái xe

hoanglongduk@gmail.com

9

Trần Thị Bích Hạnh

Phục vụ

 

 

đơn vị trực thuộc

video sự kiện

 • Tọa đàm Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổ

 • Hành trình theo chân Bác năm 2024

 • HỒ CHÍ MINH - KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI

 • Đảng ủy Khối tặng quà tết cho người dân khó khăn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 tại 02 xã thuộc h

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối

 • Hội thi Công dân thành phố

 • Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA ĐẠI HỘI XIII - HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

 • Video Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp

 • Bài hát Mỗi Lá Phiếu - Một Niềm Tin

 • VIDEO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

 • [Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2021