Giới thiệu về Ban tổ chức

1. Chức năng

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ Khối.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối và các cơ quan Đoàn thể Khối.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ ở cơ sở.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cơ quan; hồ sơ đảng viên dự bị, từ trần, ra khỏi đảng; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên, trao huy hiệu Đảng, thẻ đảng.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở và các Đoàn thể khối trước khi trình Ban Thường vụ Đảng uỷ khối.

- Thẩm định và trình Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy Khối về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng.

2.4- Phối hợp:

- Các ban đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Các ban đảng, các Đoàn thể Khối hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp cơ sở.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối giao:

- Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ , công chức diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc, các đoàn thể khối.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ khối giao.

3. Email: 

4. Điện thoại: (08) 38.213.713 – (08) 39.141.578

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH 

STT

Họ tên

Chức danh

Hộp thư điện tử

1

Trịnh Thị Thanh

UVTV, Trưởng Ban

thanhtrinhtu@gmail.com

2

Phạm Kiên Trung

UVBCH Đảng bộ Khối,

Phó trưởng ban

trungtn22@yahoo.com

3

Phạm Thị Lan Hương

Phó trưởng ban

phamlanhuong1209@yahoo.com

4

Trần Ngọc Tuyết Thanh

Chuyên viên

 

5

Đào Thị Thúy Nga

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Thị Hương Xuân

Chuyên viên

xuanhuong0183@gmail.com

7

Võ Văn Ngọc

Chuyên viên

 

đơn vị trực thuộc

video sự kiện

 • Tọa đàm Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổ

 • Hành trình theo chân Bác năm 2024

 • HỒ CHÍ MINH - KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI

 • Đảng ủy Khối tặng quà tết cho người dân khó khăn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 tại 02 xã thuộc h

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối

 • Hội thi Công dân thành phố

 • Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA ĐẠI HỘI XIII - HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

 • Video Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp

 • Bài hát Mỗi Lá Phiếu - Một Niềm Tin

 • VIDEO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

 • [Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2021