Giới thiệu về Ban tuyên giáo

1. Chức năng

- Ban Tuyên giáo là một trong các ban chuyên trách của Đảng ủy Khối, có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghiên cứu tình hình dư luận trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, giúp Đảng ủy Khối:

- Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động về công tác Tuyên giáo, công tác dân vận của Đảng ủy Khối; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án, các phong trào, các cuộc vận động theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền thời sự, các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm...

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị, tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối; tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác dân vận; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

- Nghiên cứu, tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối tham mưu cho Đảng ủy Khối tổ chức các lớp học tập Nghị quyết, bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy cơ sở.

- Xây dựng, củng cố, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở.

- Thường trực Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh với những biều hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình hành động và các văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Trung ương, Thành phố và của Đảng ủy Khối vào thực tiễn. Tham gia xây dựng và chuẩn bị nội dung các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối. Kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

- Theo dõi tổng hợp tình hình tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và phản ánh thông tin dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong Khối, giúp Ban Thường vụ đề ra chủ trương, biện pháp giáo dục tư tưởng và đấu tranh chống những quan điểm sai trái, hiện tượng tiêu cực trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng.

- Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các cơ sở theo đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng.

- Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ về công tác tuyên giáo và công tác dân vận; tổ chức các hội nghị chuyên đề, thông tin thời sự và giao ban Tổ dư luận xã hội hàng tháng; biên soạn thông tin nội bộ; tổng hợp, báo cáo nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối; tham gia các hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khảo sát, điều tra dư luận xã hội. Thực hiện các báo cáo và tham gia các hội nghị theo quy định của Thành ủy.

- Xây dựng và quản lý tổ báo cáo viên Đảng ủy Khối; tổ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối; theo dõi tình hình thực hiện và hướng dẫn cơ sở kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác dân vận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nắm dư luận xã hội ở cơ sở hàng năm. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội của cơ sở.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết; các lớp tập huấn cấp ủy, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cấp uỷ cơ sở theo nội dung, chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp trên đề ra.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

3. Email: btg.dukbocongthuong@gmail.com

4. Điện thoại: (08) 39.144383 – (08) 39.140.856

STT

Họ tên

Chức danh

Hộp thư điện tử

1

Cao Văn Đức

UVTV, Trưởng Ban

minhduc.bcn@gmail.com

2

Phan Thị Hoàng Anh

UVBCH Đảng bộ Khối,

Phó Trưởng Ban

hoanganhphan2014@gmail.com

3

Dương Mạnh Toàn

Phó Trưởng Ban

duongmanhtoanduk@gmail.com

4

Nguyễn Đức Hòa

Chuyên viên

duchoaduk@gmail.com 

5

Đinh Thanh Hồ

Chuyên viên

thanhholdld@gmail.com

6

Nguyễn Thị Bích Vân

Chuyên viên

bichvan29.9@gmail.com

đơn vị trực thuộc

video sự kiện

 • Tọa đàm Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổ

 • Hành trình theo chân Bác năm 2024

 • HỒ CHÍ MINH - KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI

 • Đảng ủy Khối tặng quà tết cho người dân khó khăn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 tại 02 xã thuộc h

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối

 • Hội thi Công dân thành phố

 • Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA ĐẠI HỘI XIII - HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

 • Video Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp

 • Bài hát Mỗi Lá Phiếu - Một Niềm Tin

 • VIDEO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

 • [Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2021